Tartuffi suveakadeemia 'Uued tehnoloogiad kultuuritööstuses'

Neljapäev, 5. august ja reede, 6. august 2021

Lodjakoja laevaehitussaal (Ujula 98)

lodi.ee

REGISTREERU TARTUFFI SUVEAKADEEMIASSE
Suveakadeemia osalejatel palume end registreerida hiljemalt 3. augustiks (k.a.).

Maailm meie ümber on läbi teinud uskumatud muutused: erinevate valdkondade digitaliseerimine ei ole enam pelgalt tulevikustsenaarium, vaid see tulevik ongi kohal, siin ja praegu. Innovaatilised digitaalsed lahendused uute teenuste, platvormide ja tööriistade näol on pöördumatult muutnud seda, kuidas me suhestume kunstiloome ja kultuuritarbimisega.

Üha enam otsitakse meelelahutusvorme, mis sulatavad kokku erinevad meediumid täielikuma ja kõiki meeli kaasava kultuurikogemuse nimel – passiivsele tarbimisele eelistatakse interaktiivsust, mis seletab eelkõige arvutimängude populaarsust. Sellest tulenevalt peavad ka erinevad kunstiliigid digitransformatsiooniga kaasa minema ja otsima uusi väljendusvahendeid. Tehisintellekti ja sellega seonduvaid uusi tehnoloogiaid rakendatakse sisu loomisel nii muusikas, etenduskunstides, filmis kui mängunduses. Virtuaal- ja liitreaalsus laiendavad võimalusi jutustada lugu nii etenduskunstides kui filmis uudsel moel. Immersiivsed tehnoloogiad muudavad kunstiteose retseptsiooni kordades võimsamaks. Platvormistumine, mis algas muusikatööstusest ning millega läksid kaasa audiovisuaaltööstus ja mängundus, on muutnud muusika ning filmide tarbimise voogedastuspõhiseks. Sellele sekundeerib omakorda voogteater. Kuid nagu alati on iga muutuse puhul võitjaid ja kaotajaid.

Kahepäevase tulevikku vaatava inspiratsioonilaagri eesmärgiks on lähemalt uurida erinevate kultuurivaldkondade – film, etenduskunstid, muusika, kujutav kunst, arvutimängud – ühisalasid ning koosmõju rikastatuna nii tehisintellekti kui uute tehnoloogiatega, samuti voogedastusplatvormide mõju kultuuriloomele ja -tarbimisele.

SUVEAKADEEMIA PROGRAMM

Neljapäev, 5. august 2021

11.00–15.00 HOMMIKUNE SESSIOON
Tehisintellekt ja uued tehnoloogiad loomepraktikates

Korraldaja Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut

Moderaator Merja Bauters

Töötuba ja ajurünnak toimuvad inglise keeles

Tehisintellekt on tänapäeval mõjutamas kõiki tegevusvaldkondi ning kultuurisektor pole erand – tehisintellekt ning sellega seonduvad uued tehnoloogiad avardavad kultuuriloome väljendusvõimaluste paletti. Töötoa ja ajurünnaku eesmärgiks on arutleda uute tehnoloogiate rakendusvõimaluste üle kunstiloomes. Töötuba viivad videosilla teel läbi Greenwichi Ülikooli digitaalse meedia dotsent Nuno N. Correia ja Aalto Ülikooli kunstide teaduskonna meediaosakonna teadur Koray Tahiroğlu. Modereerib TLÜ digitehnoloogiate instituudi digitransformatsiooni professor Merja Bauters.

Töötoas käsitleb Nuno N. Correia praktiliste näidete kaudu tehisintellekti kasutusvõimalusi audiovisuaalkunstis. Koray Tahiroğlu demonstreerib tehisintellekti kaasamist muusikaloomes.

Nuno N. Correia (UK) on Greenwichi Ülikooli digitaalse meedia dotsent. Ta on kaitsnud doktorikraadi Aalto Ülikoolis ning publitseerinud üle 50 teadusartikli. Ta on Royal Society of Arts (UK) liige. Alates 2000. aastast on Nuno tegelenud teadustööga ning pidanud loenguid Euroopa ülikoolides (Aalto Ülikool, Madeira Ülikool, Goldsmiths, University of London). Tema teaduslikuks uurimisvaldkonnaks on meediakunst ning interaktiivne disain.

Nuno on juhtinud mitmeid ELi projekte, nagu näiteks “Moving Digits: Augmented Dance for Engaged Audience” (EU Creative Europe, 2018-20), “Enabling Audiovisual User Interfaces for Multisensorial Interaction” (EU Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, 2014-16) ja “Audiovisual Vector Exchange” (Aalto Media Factory Seed Funding, 2013-2014).

Koray Tahiroğlu (Soome) on Aalto Ülikooli kunstide teaduskonna meediaosakonna teadur ning tegevmuusik. Ta on teadusliku uurimisgrupi SOPI (heli-ja füüsiline interaktsioon) asutaja ja juht. SOPI eesmärgiks on viia läbi ning koordineerida teaduslikke projekte, mille fookuses on interaktsioonidisain, süvaõpe ning tehisintellekt. Alates 2004. aastast on ta viinud läbi kursuseid ning töötube, kus tutvustab interaktiivse muusikaloome metodoloogiat ja strateegiaid.

Lisaks akadeemilisele karjäärile on Koray elektroonilist eksperimentaalmuusikat viljelev tegevmuusik, kes on nii soolo- kui koostööprojektide raames üles astunud Euroopas ja Põhja-Ameerikas. Tegevmuusikuna on ta esinenud mitmetel elektronmuusika festivalidel, nagu Ars Electronica AI x Music Festival Austrias, STEIM Hollandis and Audio Art Festival Poolas.

Merja Bauters (Soome/Eesti) on Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi digitransformatsiooni ja elukestva õppe professor ning Helsingi Ülikooli semiootikadotsent. Ta on juhtinud ja läbi viinud arvukaid ELi ja Soome teadusprojekte ning pidanud üle 30 loengukursuse sellistel teemadel nagu semiootika ja kommunikatsioon, semiootika metodoloogia, sotsiosemiootika, meediasemiootika jne. Aastatel 2003–2010 oli Merja Bauters rahvusvahelise semiootikaassotsiatsiooni UMWEB president. 2007. aastal sai ta Helsingi Ülikooli filosoofiadoktori kraadi.

Töötoa ajakava

11.00–12.00 Töötoa tegevusplaani ja esinejate tutvustus. Koray Tahiroğlu ja Nuno N. Correia sissejuhatavad ettekanded. Osalejad jagatakse gruppidesse

12.15–14.00 Ajurünnak ja arutelud gruppides

14.15–15.00 Grupid esitlevad arutelude tulemusi

15.00–16.00 Lõunapaus: lõunasöök, ujumine ja vaba aeg
16.00–19.30 PÄRASTLÕUNANE SESSIOON
16.00–17.30 Immersiivsed tehnoloogiad ja etenduskunstid

Korraldaja Tartu Loomemajanduskeskus
Moderaator Inga Koppel
Sessioon toimub inglise keeles

Saksa lavastaja ja režissöör Daniel Kötter: Immersiivsed tehnoloogiad lavastustsüklis “Maastikud ja kehad”

Daniel Kötter on saksa dokumentalist, muusik, teatrilavastaja ja interdistsiplinaarne kunstnik, kes tutvustab immersiivsete tehnoloogiate rakendamist oma lavastustsüklis “Maastikud ja kehad“ (Landscapes and Bodies).

Viieosaline interdistsiplinaarne teatriprojekt kujutab endast uurimust kaevandamise komplekssete mõjude ja tagajärgede kohta nii maastikele ja inimkooslustele Lääne-Paapuas, Lääne- ja Ida-Saksamaal, Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Ida-Virumaal. Teatriprojekt toob kokku etenduskunstid ja 360° VR-dokumentaalfilmi. Ekstravismi lokaalse ja globaalse mõjuga seotud keerulisi geograafilis-poliitilisi suhteid vahendatakse vaataja isikliku kogemuse ja kohaloleku kaudu, kasutades nii füüsilist ruumi ning liit- ja virtuaalreaalsust. Lavastaja demonstreerib, kuidas VR-tehnoloogia pole pelgalt vahend loo jutustamiseks, vaid võimaldab märksa isiklikumalt eelpoolnimetatud probleemistikuga suhestuda.

NB! Kolmapäeval, 4. augustil kell 19.00 esitleb Daniel Kötter ERMi blackbox´is dokumentaalfilmi “Chinafrika.mobile” ning toimub Ida-Virumaa kaevanduste teemalise lavastuse “Põlevkivi” (lavastustsükli “Maastikud ja kehad” 5. osa) filmimaterjali esitlus ja Ida-Virumaa elektroonilise alternatiivmuusika bändi KEETAI kontsert. Üritus on tasuta. Registreerimine Tartuffi kodulehel.

Mihkel Seeder ja Dirk Neldner: PlayON! Loo jutustamine (storytelling) immersiivsete tehnoloogiate abil

Mihkel Seeder ja Dirk Neldner, kes osaleb seminaril videosilla vahendusel, tutvustavad Euroopa Liidu rahastatud etenduskunstide platvormi ja võrgustikku PlayOn!

Projekti eesmärgiks on testida ja rakendada immersiivseid tehnoloogiaid, nagu liit- ja virtuaalreaalsus, video-mapping, immersiivsed arvutimängude lahendused jne. Projekti käigus töötatakse välja loojutustamise uued formaadid, kasutades arvutimängude loogikat ja struktuuri, samuti sulandatakse kokku erinevaid meediume, rikastades neid immersiivsete tehnoloogiatega ja viiakse interdistsiplinaarsed lavastused avalikku linnaruumi, kaasates uue põlvkonna loojaid kaasautoritena.

Platvormiga on ühinenud üheksa Euroopa teatrit, kes kasutavad lavastuste loomisel uusi tehnoloogiaid, ning kaheksa ülikooli, kes keskenduvad uurimistöös immersiivsetele tehnoloogiatele. Eestit esindab võrgustikus VAT teater Tallinnast. ELi ühisprojekt, mille eelarve on kaks miljonit eurot, viiakse läbi aastatel 2019–2023.

Dirk Neldner (Saksamaa) on töötanud mänedžerina mitmetes teatrites ja kultuuriorganisatsioonides. Ta on algatanud ning juhtinud paljusid ELi rahastatud rahvusvahelisi teatriprojekte: “European Schoolyard Stories” (1999-2000), “Kinderspiel – Sydney” (2001), “Magic Net” (2001-2008), “Platform Shift” (2009-2018), “Documents of Poverty and Hope” (2014-2016). Hetkel on Nedler seotud ELi rahastatud projektidega “PlayOn!” ning “ConnectUp”.

Mihkel Seeder on VAT teatri dramaturg ning filmistsenaariumite ja draamatekstide kirjutamise õpetamisele suunatud Drakadeemia juhendaja.

17.45–19.30 Voogedastusrevolutsiooni mõju audiovisuaaltööstusele, etenduskunstidele ning kultuuritarbimisele

Korraldajad Tartu Loomemajanduskeskus ja Pimedate Ööde filmifestival

Moderaator Inga Koppel

Sessioon toimub eesti keeles

Neljas tööstusrevolutsioon on muuhulgas mõjutanud meediatarbimist, samas kui kõige olulisemaks digitaalse transformatsiooni komponendiks on olnud voogedastustehnoloogia, mis on meelelahutustööstuses mõjutanud laia spektrit alates muusikast kuni filmide, televisiooni, arvutimängude ja etenduskunstideni. Pole kahtlust, et voogedastusest on kasu saanud nii tööstused kui tarbijad. Samas on iga protsessi puhul nii võitjaid kui kaotajaid.

Sten Kauber: Filmikultuuri platvormistumisest ja meediastumisest

Sten Kauber on TLÜ meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse (MEDIT) nooremteadur ja BFMi doktorant, kes uurib, kuidas filmitööstuse osapooled tootjatest tarbijateni kujundavad oma praktikaid suhtes filmi ja filmikogemusega. Ta on Helsingi Ülikooli sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia magister ning töötab ka vabakutselise filmikriitikuna.

Mikk Granström: PÖFF veebikino ning festivalide vajalikkusest filmikultuuri platvormistumise ajastul

Mikk Granström on Pimedate Ööde filmifestivali tegevjuht ja filmiõppejõud.

Reigo Ahven: Platvormistumine muusikatööstuses. Uue rahvusvahelise muusika voogedastusplatvormi Fairmus ning live-kontsertide ülekandmise platvorm Philly Joe’s TV (videosild Philly Joe´st)

Fairmusi eesmärgiks on kaitsta artistide huve ning võimaldada neil oma loomingu eest õiglasemat tasu saada. Philly Joe’s TV pälvis 2021. aasta Eesti muusikaettevõtluse auhinna aasta virtuaalsündmuse kategoorias.

Reigo Ahven on eesti džässmuusik, voogedastusplatvormi Fairmus ja džässiklubi Philly Joe´s asutaja.

Taavet Jansen: Etenduskunstide platvorm eˉlektron ning voogteater

eˉlektron on pooleldi virtuaalne, poolenisti füüsiline platvorm, mis liidab etenduskunstide ja teaduse otsingulisi tegevusi. eˉlektroni sisu on kunstnike ja teadlaste koostöö. Sellel koostööl on loomingulise laboratooriumi kuju, mille tulemuseks on uudsed kunstivormid. Aastal 2020 lõi eˉlektron platvormi elektron.art, kus arendatakse etenduskunstide jaoks uusi võimalusi ja kontseptsioone veebikeskkonnas.

Taavet Jansen on eˉlektroni meeskonnaliige, kes uurib Eesti Kunstiakadeemia doktorandina kohalolutunde loomist ülekantud kunstisündmusel.

KULTUURIPROGRAMM
20.00 Pillikute jazzikontserdi live-ülekanne Philly Joe’s TV vahendusel phillyjoes.tv/

Pillikud on ansambel, mis ühendab endas jazz-folk-pop stiilid ning ammutab inspiratsiooni eesti keelest, loodusest ja rahvakultuurist. Pillikute sünniks võib pidada aastat 2014, kuid sellest ajast on vahetunud välja pea terve koosseis. Praeguseid Pillikuid on seitse – kolm lauljat (kellest kaks mängivad ka viiulit), kitarrist, basskitarrist, trummar ja saksofonist; viis neist on tegutsevad jazzmuusikud, üks klassikaline muusik ja üks rokkmuusik. Õpingud on ansambli liikmeid viimastel aastatel viinud Hollandisse, Portugali, Belgiasse ja Rootsi ning see on ka põhjus, miks seni on aktiivselt ansamblina tegutsetud vaid suvisel festivaliperioodil. Nüüd on kõik aga kodumaal tagasi. Suuremat osa ühendab Otsa kool, kuid eelkõige ühine sõpruskond.

Peale kontserti mängib plaate DJ Aigar Vals.

Reede, 6. august 2021

12.30 Tervituskohv
12.45–15.30 PÄEVANE SESSIOON
12.45–14.15 VR/XR/AR kasutamise perspektiividest arvutimängude tootmises

Korraldaja Tartu Teaduspark, toetus Interregi Kesk-Läänemere programmist

Moderaator Märt Lume Futuclassist

Sessioon toimub inglise keeles

Rein Zobel: Ülevaade uutest VR-tehnoloogiatest

Rein Zobel on Eesti Virtuaal- ja Liitreaalsuse Assotsiatsiooni juhatuse liige, VR-produktsioonikompanii Maru VR Productions loovjuht, TLÜ virtuaalreaalsuse rakenduste tutvustamisele suunatud loengusarja külalisõppejõud ning videomängudele keskenduva raadiosaate “Puhata ja mängida” saatejuht.

Karl Lomp: VR-mängude kasutamine hariduslikel eesmärkidel

Karl Lomp on VR-ettevõtte Futuclass juhatuse liige. Futuclass on töötanud koostöös õpetajate ja koolidega välja VR-lahendusi üldhariduskoolide füüsika- ja keemiatundide elavdamiseks.

Bohdan Sereda: VR-mängu “Into the Radius” tutvustus

Bohdan Sereda on Eesti ühe edukama mängustuudio Creative Mobile arendusjuht.

14.15–15.00 Uued tehnoloogiad filmitööstuses

Korraldajad Pimedate Ööde filmifestival ja Creative Gate

Sessioon on eesti keeles

Heiki Luts ja Ivar Taim: LED-ekraanide kasutamisest filmide tootmises

Heiki Luts on 3D-produktsioonikompanii Frost FX juhatuse liige. Ivar Taim, ESC, filmioperaator ja värvimääraja. Ivar Taim on ülemaailmse operaatorite liidu IMAGO tehnilise komitee liige.

15.00–15.30 Arvutimänguarendajate demo-üritus

REGISTREERU TARTUFFI SUVEAKADEEMIASSE
Suveakadeemia osalejatel palume end registreerida hiljemalt 3. augustiks (k.a.).

Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.

Dorpat Hotell pakub Tartuffi suveakadeemial osalejatele perioodil 2.-8. augustini soodustingimustel majutust:

Hind kehtib kui on vabu tube selleks perioodiks ja ettemaksu alusel.
Broneerida tuleb märksõnaga TARTUFF ja e-mailil: info@dorpat.ee